Produkty chemiczne


Grupa preparatów LOTOXANE

LOTOXANE zapewnia bezpieczną alternatywę dla niebezpiecznych rozpuszczalników używanych dotychczas w procesach ogólnego czyszczenia i odtłuszczania.

LOTOXANE nie jest agresywny w użyciu a jednocześnie paruje bez znacznych pozostałści, dlatego też jest powszechnie zatwierdzony do skutecznego czyszczenia i odtłuszczania bez uszczerbku dla czyszczonych powierzchni oraz ich kolejnych powłok.

Bardzo niska lotność preparatu zapewnia minimalne straty produktu przez parowanie i pozwala użytkownikom zdecydowanie ograniczyć koszty jego stosowania przy jednoczesnym przestrzeganiu obecnie obowiązujących wymogów redukcji emisji LZO (Lotnych Związków Organicznych).

 

LOTOXANE posiada bardzo wiele aprobat i akredytacji klientów, jest stosowana między innymi przez:

Rolls-Royce, British Aerospace czy też GE Aircraft Engines. Preparat ten jest używany przez wojskowe służby techniczne wielu państw a także przez producentów ropy, gazu i stali.

Rodzina LOTOXANE

W zależności od zastosowania opracowane zostały warianty preparatu różniące się czasem schnięcia i własnościami czyszczącymi:

  • LOTOXANE - rozwiązanie standardowe (najpopularniejsze i najbezpieczniejsze w stosowaniu)

  • LOTOXANE FAST - odparowuje trzy razy szybciej niż LOTOXANE

  • LOTOXANE XF - odparowuje sześć razy szybciej niż LOTOXANE

  • LOTOXANE TRIPLE F - odparowuje piętnaście razy szybciej niż LOTOXANE

  • LOTOXANE HD - wersja do silniejszych zabrudzeń

Preparaty te dostępne są w szerokiej gamie opakowań.