Chemia dla lotnictwa


LOTOXANE

Wysoce rafinowany rozpuszczalnik odtłuszczający o słabym zapachu

Kod produktu:

LOTOXANE to wysoce rafinowana mieszanka rozpuszczalników o słabym
zapachu, gwarantująca wysoką skuteczność odtłuszczania i minimalny osad po
wyschnięciu. Dzięki wysokiej czystości Lotoxane oferuje bezpieczniejszą
alternatywę niż rozpuszczalniki przemysłowe, nie jest sklasyfikowany jako
palny, a kontrolowane parowanie zmniejsza narażenie na szkodliwe opary w
miejscu pracy. Dlatego Lotoxane to doskonałe rozwiązanie do czyszczenia
najbardziej wrażliwych metali i tworzyw sztucznych, na potrzeby zastosowań
szczególnych oraz do ogólnego usuwania oleju i smaru.

 

CHARAKTERYSTYKA 

 • Środek wysoce rafinowany, pozostawiający minimalny osad po wyschnięciu

 • Niezbyt silny zapach i kontrolowane parowanie zmniejszają stopień szkodliwości preparatu  w miejscu pracy

 • Nie zawiera aromatycznych węglowodorów i ma temperaturę zapłonu 62°C, więc nie jest  sklasyfikowany jako palny

 • Doskonała kompatybilność z metalami i większością tworzyw sztucznych

 • Testowany i zatwierdzony przez przemysł lotniczy oraz innych producentów  najważniejszych rozwiązań  technicznych

 • Doskonała skuteczność odtłuszczania

 • Nadaje się do ultradźwiękowych systemów czyszczących

 • Może być stosowany w podgrzewanych zbiornikach, w temperaturze do 40°C

 • Uniwersalny środek odtłuszczający, zaspokajający wszelkie wymagania w ramach  procesów produkcji,  konserwacji, inspekcji oraz przygotowywania powierzchni

 • Zmniejsza zużycie rozpuszczalników, redukując koszt użytkowania i zapewniając zgodność  z wartościami  granicznymi emisji LZO

ZASTOSOWANIA 

 • Usuwanie oleju, smaru, płynów maszynowych i hydraulicznych oraz węglowodorowych powłok  ochronnych, wykorzystywanych w procesach produkcyjnych

 • Czyszczenie ultradźwiękowe

 • Wstępne czyszczenie przed badaniami nieniszczącymi lub inspekcją

 • Końcowe czyszczenie przed spawaniem, malowaniem, klejeniem lub powlekaniem

 • Odtłuszczanie maszyn, elementów i zespołów części podczas konserwacji i naprawy

 • Czyszczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 • Odwadnianie po obróbce wodnej. Zastosowanie Lotoxane na mokre powierzchnie pozwala usunąć niepożądaną wodę z elementów technicznych systemów elektrycznych

Opakowania

Spray 500ml
Spray 500ml
Kanister 5 litrów
Kanister 5 litrów
Kanister 20 litrów
Kanister 20 litrów
Beczka 210 litrów
Beczka 210 litrów
LOTOXANE

lotoxane-v2.pdf

0.583 MB

pdf

Pobierz

POSTAĆ : Ciecz
KOLOR : Środek bezbarwny
ZAPACH : Prawie be zapachu
ROZPUSZCZALNOŚĆ : Środek nierozpuszczalny w wodzie
PUNKT WRZENIA (°C) : 186
GĘSTOŚĆ WZGLĘDNA : 0,77
CIŚNIENIE PARY : 0,05 kPa w temp. 20°C
TEMPERATURA ZAPŁONU (°C) : 62 P/M Pensky-Martens
WARTOŚCI GRANICZNE PALNOŚCI:
DOLNA (%) : 0,60
GÓRNA (%) : 6,50
KWASY : Nil ASTM D1613
CHLORKI : 1 ppm
SIARKA : 1 ppm
NADTLENKI : mniej niż 1 ppm
AZOT : 1 ppm
KOROZJA MIEDZI : 1 ASTM D130
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH : 0,1% m/m (maks.)
ZAWARTOŚĆ LZO : 770 g/l

Sposób Użycia

Lotoxane można nanosić na powierzchnie przy pomocy szczotki lub rozpylacza; uporczywe zabrudzenia
można w miarę potrzeby "zruszyć" szczotką i usunąć czystą ściereczką. Produkt można pozostawić do
naturalnego wyschnięcia na powietrzu.

Lotoxane doskonale nadaje się do użycia w zbiornikach zanurzeniowych. Zanurzyć elementy w
preparacie, pozostawić na krótki czas, wyjąć z roztworu i pozostawić do ocieknięcia. Silne zanieczyszczenia mogą wymagać "zruszenia" szczotką. Aby zmniejszyć straty ze zbiornika, zaleca
się zastosowanie dobrze dopasowanej pokrywy, gdy zbiornik nie jest używany. Aby dodatkowo zwiększyć
skuteczność i skrócić czas wysychania, Lotoxane można podgrzewać do temperatury 40°C, jeżeli
pozwala na to konstrukcja zbiornika.

Dla optymalnego działania w ultradźwiękowych systemach czyszczących, zaleca się częstotliwość 25
kHz. Ze względu na zdolność samo podgrzewania się takich systemów, w maszynie powinien zostać
zamontowany element regulacji temperatury, aby zapewnić utrzymanie temperatury poniżej 40°C.

Produkty podobne

LOTOXANE XF

LOTOXANE XF to wysoce rafinowana mieszanka rozpuszczalników o słabym zapachu, gwarantująca wysoką skuteczność odtłuszczania i minimalny osad po wyschnięciu. Dzięki wysokiej czystości rozpuszczalnika, Lotoxane XF oferuje bezpieczniejszą alternatywę niż rozpuszczalniki przemysłowe. Dlatego Lotoxane XF to doskonałe rozwiązanie do czyszczenia najbardziej wrażliwych metali i tworzyw sztucznych, na potrzeby zastosowań szczególnych oraz do ogólnego usuwania oleju i smaru. Lotoxane XF paruje sześciokrotnie szybciej niż standardowy Lotoxane, ale posiada podobne pozostałe właściwości, takie jak niezbyt silny zapach, bezpieczeństwo dla czyszczonych powierzchni oraz minimalne pozostałości po wyschnięciu.   CHARAKTERYSTYKA Środek wysoce rafinowany, pozostawiający minimalny osad po wyschnięciu. Słaby zapach i brak dodatku aromatycznych węglowodorów. Doskonała kompatybilność z metalami i większością tworzyw sztucznych. Lotoxane XF ma temperaturę zapłonu 27°C i paruje oraz wysycha sześciokrotnie szybciej niż standardowy preparat Lotoxane. Szybsze parowanie przyspiesza czas zastosowania i przygotowania. Doskonała skuteczność odtłuszczania. Uniwersalny środek odtłuszczający, zaspokajający wszelkie wymagania w ramach procesów produkcji, konserwacji, inspekcji oraz przygotowywania powierzchni. Może zmniejszać zużycie rozpuszczalników, redukując koszt użytkowania i zapewniając zgodność z wartościami granicznymi emisji LZO. ZASTOSOWANIA Usuwanie oleju, smaru, płynów maszynowych i hydraulicznych oraz węglowodorowych powłok ochronnych, wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Wstępne czyszczenie przed badaniami nieniszczącymi lub inspekcją. Końcowe czyszczenie przed spawaniem, malowaniem, klejeniem lub powlekaniem. Odtłuszczanie maszyn, elementów i zespołów części podczas konserwacji i naprawy. Czyszczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
lotoxane-xf-500ml-300x300.jpg

LOTOXANE FAST

LOTOXANE FAST to wysoce rafinowana mieszanka rozpuszczalników o słabym zapachu, gwarantująca wysoką skuteczność odtłuszczania i minimalny osad po wyschnięciu. Dzięki wysokiej czystości rozpuszczalnika, Lotoxane Fast oferuje bezpieczniejszą alternatywę niż rozpuszczalniki przemysłowe. Dlatego Lotoxane Fast to doskonałe rozwiązanie do czyszczenia najbardziej wrażliwych metali i tworzyw sztucznych, na potrzeby zastosowań szczególnych oraz do ogólnego usuwania oleju i smaru. Lotoxane Fast paruje trzykrotnie szybciej niż standardowy Lotoxane, ale posiada podobne pozostałe właściwości, takie jak niezbyt silny zapach, bezpieczeństwo dla czyszczonych powierzchni oraz minimalne pozostałości po wyschnięciu.   CHARAKTERYSTYKA Środek wysoce rafinowany, pozostawiający minimalny osad po wyschnięciu. Niezbyt silny zapach i kontrolowane parowanie zmniejszają stopień szkodliwości preparatu w miejscu pracy. Produkt nie zawiera węglowodorów aromatycznych.  Doskonała kompatybilność z metalami i większością tworzyw sztucznych. Lotoxane Fast ma temperaturę zapłonu 40°C i paruje oraz wysycha trzykrotnie szybciej niż standardowy preparat Lotoxane. Testowany i zatwierdzony przez przemysł lotniczy oraz innych producentów najważniejszych rozwiązań technicznych. Doskonała skuteczność odtłuszczania. Uniwersalny środek odtłuszczający, zaspokajający wszelkie wymagania w ramach procesów produkcji, konserwacji, inspekcji oraz przygotowywania powierzchni. Zmniejsza zużycie rozpuszczalników, redukując koszt użytkowania i zapewniając zgodność z wartościami granicznymi emisji LZO.   ZASTOSOWANIA Usuwanie oleju, smaru, płynów maszynowych i hydraulicznych oraz węglowodorowych powłok ochronnych, wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.  Wstępne czyszczenie przed badaniami nieniszczącymi lub inspekcją.  Końcowe czyszczenie przed spawaniem, malowaniem, klejeniem lub powlekaniem.  Odtłuszczanie maszyn, elementów i zespołów części podczas konserwacji i naprawy.  Czyszczenie urządzeń elektrycznych i elektronicznych.  Odwadnianie po obróbce wodnej. Zastosowanie Lotoxane Fast na mokre powierzchnie pozwala usunąć niepożądaną wodę z elementów technicznych i systemów elektrycznych
lotoxane-fast-500ml-300x300.jpg